•  (uk)
2023/06/03
Головна » Спортивний

Спортивний

Національний вид бойового мистецтва під назвою “Спас” сформований на базі козацького бойового мистецтва “Спас”. В його рамках розпрацьовано кілька напрямків, зокрема,прикладний, спортивний, показовий та оздоровчо-лікувальний.

Прикладний напрямок передбачає ведення короткочасного (протягом 1-2 сек.) індивідуального, групового і колективного рукопашного бою з використанням різних видів зброї в тому числі холодної та вогнепальної.

Спортивний напрямок представляє собою поєднання різновидів змагальної діяльності у сфері ведення індивідуального рукопашного бою. Де під час поєдинку спортсмени використовують ударну техніку руками і ногами, кидкову техніку а також силову боротьбу, больові і задушливі прийоми. Змагання відбуваються згідно визначеними правилами, що пройшли свою практичну апробацію на численних змаганнях напротязі 8 років (). Для підготовки та участі у змаганнях відбувається постійний і цілорічний навчально-тренувальний процес, на базі затвердженої навчальної програми МК ДЮСШ БМ “Спас” м. Запоріжжя. Встановлення теплових лічильників www.ustanovka-schetchikov-tepla.kiev.ua/ тут. В рамках спортивного напрямку розпрацьовано показовий та оздоровчо-лікувальний напрямки, що в подальшому можуть стати окремими спортивними дисциплінами, зокрема показовий напрямок.

На сьогоднішній день, офіційно цей вид спорту в Україні визнаний.
Завдяки православного релігійного впливу, а також впливу духовних і морально-етичних принципів славного Запорозького козацтва цей вид спортивної діяльності з антигуманними проявами не пов’язаний.
У зв’язку із складністю для підготовки фруктовые чипсы і навчання фахівців з цього виду спорту, бажано їх готувати на базі навчальних закладів ІV рівня акредитації.
Приклад 8-річного існування державної МК ДЮСШ БМ “Спас” в м. Запоріжжі підтверджує, що за умови певного матеріально-технічного забезпечення і наявності фахівців можливо відкривати відділення з цього виду спорту в установленому порядку.
Напротязі 10 років регулярно проводяться змагання різноманітного рангу, зокрема, міжнародні змагання, чемпіонати і кубок України, всеукраїнські, обласні, місцеві, першості шкіл та інші змагання.
Спортивний напрямок БМ ”Спас” має свою спортивну класифікацію, вона пройшла свою успішну апробацію напротязі 4 років. На основі якої можливо присвоювати до рівня КМС включно, можливо нагороджувати спортсменів, але присвоювати спортивні звання на рівні МС, а також МСМК не можливо. Цей вид спорту включений до державної статистичної звітності з фізичної культури і спорту по лінії МК ДЮСШ БМ “Спас”.

Витяг з Правил змагань з Українського рукопашу «Спас» (на російській мові)

Броски

1. Броском считается действие бойца, в результате которого соперник теряет равновесие и падает на пол, касаясь ее поверхности какой-либо частью тела, кроме ступней ног (оказывается в одном  из положений лежа).

2. Контр бросок – бросок, при котором боец в защите в ответ на атакующие действия соперника перехватывает инициативу и изменяет характер или направление падения атакующего.

3. Оцениваются те броски, которые проводит боец, который находится до броска (к началу падения противника) в положении стоя, и броски, которые проводит боец, лежа против стоячего соперника, – “шкварка” (подкаты, подсекания, подбивки, и тому подобное), а также броски в прыжке.

Считается, что бросок выполнен атакующим бойцом без падения, если он во время броска (к его началу и к моменту завершения ) сохраняет положение стоя.

Бросок считается выполненным с падением атакующего бойца, когда в процессе выполнения броска он переходит в одно из положений лежа или опирается на лежащего соперника с целью удержания равновесия.

Броски из положения, лежа, оцениваются лишь тогда, когда они выполняются против стоячего соперника и когда тот оказывается в положении, лежа.

4. В зависимости от исходного  положения  бойца в атаке  различают:

а) броски противника, который находится в стойке. К ним приравниваются броски, при которых атакующий переводит в ходе броска соперника, который находится в одном из положений лежа, в стойку или же полностью отрывает его от пола, поднимает выше поясу и, бросая, переворачивает вокруг горизонтальной оси;

б) броски противника, который находится в положении на коленях или на руках, которые сопровождаются также его переворачиванием вокруг горизонтальной оси, к ним приравниваются броски соперника, который находится в одном из положений лежа и которые сопровождаются его полным отрывом от земли, но ниже уровня пояса и переворачиванием вокруг горизонтальной оси.

Отрыв соперника, который находится в положении, лежа, от пола и опускания его в то положение без переворачивания не оценивается.

В любом случае броски, которые закончились падением соперника в положение на колени или на руки, не оцениваются.

Болевые приемы

1. Болевым приемом считается захват руки или ноги соперника, который позволяет провести действие: перегиб (рычаг), вращение в суставе (скрут), ущемление сухожилий или мышц  и требует от соперника признать себя побежденным.

2. Болевые приемы позволяется проводить только   спортсменам с 10 лет. Проведение болевого приема на руку  должно быть прекращено, если боец при атаке переходит в положение, стоя.

Удушающие приемы

1. Удушающие приемы – действия передавливание сонных артерий, плечом и предплечьем, предплечьем и голенью, в результате чего соперник подает сигнал о сдаче или теряет сознание. Также позволяется проводить спортсменам с 10 лет.

Удары

1. Удар – кратковременное изменение части тела в направлении направления удара, позволяется наносить удары кулаком,  коленом, голенью, стопой.

2. Оцениваются удары нанесенные: в голову, грудь, живот, боковые части тела, ноги (кроме коленного сустава и стопы).

3. Удар позволяется наносить лишь в положении стоя.

4. Запрещается наносить удары коленом в голову шею и область спины.

Чистая победа

1. Чистая победа присуждается:

а) за чистый бросок в прыжке;

б) за болевой прием;

в) за удушающий прием;

г) при нокаутирующий удар;

д) при явном преимуществе одного из бойцов;

е) при снятии соперника из соревнований

ж) при снятии соперника в ходе боя из соревнований

2. Болевой прием засчитывается в том случае, когда один из бойцов при захвате его руки или ноги подает сигнал о сдаче, или если в поединках бойцов ниже І разряда  арбитр убежден, что рука или нога захвачена верно, освободиться от захвата невозможно и продолжение приема может привести к травме.

3. Удушающий прием засчитывается в том случае, когда один из бойцов при захвате его шеи, руками или ногами, сдается или теряет сознание.

4. Сигнал о сдаче подается голосним возгласом “Есть!”, или двойным рукоплесканием по телу победителя или полу. Любой возглас участника, взятого на болевой или удушающий прием, рассматривается как сигнал о сдаче.

5. Нокаут засчитывается в случае, когда в течение 10 сек. боец не в состоянии продолжать бой (нарушена координация движений beauty and go, слабая реакция зрительных анализаторов и вестибулярного аппарата на действии арбитра, врача).

6. Нокаут не засчитывается в случае, если боец в течение 10 сек. возобновил состояние готовности к бою и в состоянии вести поединок; в этом случае засчитывается нокдаун.(кроме детей до 14 лет)

7. Если, по мнению арбитра, бой происходит при явном преимуществе одного из бойцов, или разница в баллах по запискам боковых судей достигает 12 баллов, арбитр останавливает поединок и  при согласии главного судьи  этому бойцу предоставляется победа «при явном преимуществе ”.

Оценка приемов

1. Приемы атакующего бойца, проведение которых не дало ему чистой победы, оцениваются баллами. Качество и, соответственно, оценка их зависит от:

а) в каком исходном положении находился атакующий боец до броску;

б) без падения или с падением проводил он бросок;

в) на какую часть тела упал он после броска противника;

г) в какую часть тела был нанесен удар.

2. Шесть баллов присуждается:

а) за чистый бросок;

б) за нокдаун;

в) за бросок в прыжке без амплитуды.

3. Четыре балла присуждаются за:

а) бросок с падением из положения, стоя, при котором соперник упал на спину;

б) бросок без падения из положения, стоя, при котором соперник упал на бок;

3. Два балла присуждаются:

а) за бросок с падением из положения, стоя, при котором соперник упал на бок;

б) за бросок без падения, при котором соперник, который находился к броску в положении на коленях, или на руках, упал на спину;

в) за удар в голову ногой;

г) за удар рукой в голову в прыжке;

д) за второе предупреждение, объявленное сопернику;

е) за бросок из положения сидя или лежа, если соперник упал на бок, грудь, живот, поясницу

4. Один балл присуждается:

а) за удар в туловище;

б) за удар рукой в голову;

в) за удар в ноги (середину бедра, голень опорной ноги);

г) за первое предупреждение, объявленное сопернику.

5. За неосуществленный бросок атакующего с падением, в процессе выполнения которого, он падает сидя, на грудь, живот поясницу, бок или спину, баллы его сопернику, если он не контратаковал, не присуждаются.

Если боец в защите во время контратаки не смог изменить характер и направление падения и сам упал в направлении его броска, то выполненным считается бросок атакующий.

Запрещены приемы и действия

1. В соревнованиях по рукопашу запрещается:

а) бросать соперника на голову, бросать с захватом на болевой прием, бросать соперника, преднамеренно падая на него всем телом;

б) зажимать сопернику носа и рот;

в) шкрябаться, кусаться;

г) делать любые болевые приемы  на позвоночник, охватывать шею; руками и ногами сжимать голову, прижимать ее к полу;

д) упираться руками, ногами или предплечьем в лицо соперника;

е) нажимать локтем или коленом сверху на любую часть тела соперника;

ж) делать захваты за пальцы на руках и ногах соперника;

з) выкручивать ногу соперника за пятку, делать болевые приемы на стопу;

и) делать “рычаг” колена, перегибая ногу не в плоскости ее естественного изгиба;

й) проводить болевые приемы рывком, кроме разрыва захвата;

к) наносить удары в шею, затылок, пах, в стопу сверху, спину в районе позвоночника;

л) наносить удары в коленный сустав опорной ноги;

м) наносить удары лежащему сопернику;

н) делать захваты за одежду соперника, за волосы, уши, нес, пах;

о)  проводить болевые и удушающие приемы в стойке;

п) проводить одновременно парные удары (локоть-колено) /” коробочку”/.