• (uk)
2023/06/03
Головна » Програма навчання

Програма навчання

Навчальна програма для дитячо-юнацьких спортивних шкіл з українського національного бойового мистецтва “СПАС” складена на основі нормативних документів Державного Комітету з фізичної культури та спорту, тисячолітнього досвіду національного виховання воїна і результатів наукових досліджень.

В програмі розкриваються основні завдання навчально-тренувальної роботи в кожній віковій групі. Програмний матеріал з навчання Спасу викладений комплексно, з навчання Звичаєвим мистецтвам складений окремо для кожного з них, указані теми для теоретичних і практичних занять, рекомендовані приблизні допустимі об?єми навантажень.
Надані форми планування і обліку навчально-тренувальної роботи.
Основне завдання відділень та шкіл українського національного бойового мистецтва “СПАС” – підготовка козаків-воїнів та спортсменів високої кваліфікаціі – носіїв українського національного Звичаю, стійких патріотів – захисників України.
Важливою умовою виконання цього завдання є багаторічна цілеспрямована підготовка козаків-воїнів, яка передбачає:

 • сприяння гармонійному фізичному розвитку і всебічної фізичної підготовленості, зміцнення здоров”я учнів;
 • підготовку бійців високої кваліфікації, здатних бездоганно діяти в будь – яких умовах бою, а також успішно виступати на спортивних змаганнях
  найвищого рівню;
 • безупинне підвищення тренувальних і змагальних навантажень в процесі багаторічної підготовки;
 • підготовку вольових сміливих , дисциплінованих , наділених бійцівськими якостями спортсменів;
 • підготовку інструкторів з бойового мистецтва “СПАС”, та суддів з українського національного рукопашу.

Для виконання програми учні відділень та шкіл бойового мистецтва “СПАС” розподіляються по наступним навчальним групам з урахуванням віку і підготовленості:

 • група спортивно-оздоровча;
 • група початкової підготовки;
 • група навчально-тренувальна;
 • група спортивного вдосконалення;
 • група вищої спортивної майстерності.

Перед навчальними групами ставляться наступні завдання:
Група спортивно-оздоровча: зміцнення здоров’я та загартування організму учнів, забезпечення різнобічної фізичної підготовленості, оздоровлення та лікування хвороб безмедикаментозними методами.
Група початкової підготовки: зміцнення здоров?я і загартування організму учнів, зміцнення опірно-рухального апарату, виховання загальної витривалості, спритності, розвиток швидкості, гнучкості і рухливості в суглобах, навчання основам техніки бойового мистецтва “СПАС”, вивчення правил змагань з українського національного рукопашу, оволодіння навиками проведення занять, навчання самостійному веденню боротьби, підготовка і виконання вимог I та II ступенів “Молодика”, виконання нормативів I юнацького і II дорослого.
Група навчально-тренувальна: подальше зміцнення здоров?я і загартування організму учнів, підвищення рівня різнобічної спеціальної фізичної і технічної підготовленості, розвиток швидкості, витривалості, сили, швидкісно-силових якостей, удосконалення спритності, гнучкості, вивчення техніки бойового мистецтва “СПАС”, навчання ведення “Звичаєвого записничка”, щоденника тренувань, аналізувати свої виступи і виступи своїх товаришів, придбання навиків в організації і практичному суддівстві змагань з українського національного рукопашу і досвіду в проведенні навчально-тренувальних занять, підготовка і виконання вимог II , III , IV ступенів “Молодика”.

Виконання нормативів, II або I спортивних розрядів з українського рукопашу.
Група спортивного вдосконалення: подальше підвищення спеціальної фізичної і технічної підготовленості учнів, розвиток швидкості, силових і швидкісно-силових якостей, підготовка і виконання вимог V і VI ступенів “Молодика”, I спортивного розряду або КМС з українського національного рукопашу.
Група вищої спортивної майстерності: подальше підвищення спеціальної і технічної підготовленості учнів для досягнення високого рівня працездатності. Підготовка і складання іспиту на звання “Козака” в бойовому мистецтві “СПАС”, виконання нормативів КМС і МС з українського національного рукопашу. Досягнення високого рівня відповідності і взаємозв?язку усіх сторін підготовки (фізичної, технічної, тактичної, психологічної, морально-вольової та ін.)
Виконання завдань, які стоять перед відділеннями або школами бойового мистецтва “СПАС”, передбачає систематичне проведення теоретичних і практичних занять, обов?язкове виконання навчального плану, приймальних і перевідних контрольних нормативів, регулярну участь у змаганнях, здійснення відновлювально профілактичних заходів, прогляд навчальних відеофільмів, відеозаписів, проходження інструкторської і суддівської практики.
Реалізація навчальної програми може бути успішно здійснена на основі органічного поєднання навчально-тренувальних занять і виконання самостійних завдань, суворого дотримання режиму навчань, тренування і відпочинку, планомірного здійснення профілактично-відновлювальних заходів.
Для більш успішної реалізації навчальної програми доцільно створювати бригади тренерів –викладачів різного профілю (наприклад “тренер зі “СПАСУ”, “тренер з ЗФП”, “тренер з кінного спорту”, то що).