•  (uk)
2023/06/03
Головна » Казкова країна біля запорозького дуб

Казкова країна біля запорозького дуб

АПЛІКАЦІЙНА ФОРМА

І. Картка проектної пропозиції

tabl1

ЗМІСТ ПРОЕКТНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

tabl2

ІІІ. Проектна пропозиція

1. Назва проектної пропозиції: «Казкова країна біля Запорозького Дуба»

2. Мета проектної пропозиції: Протягом 14–ти місяців на тери��орії історико–культурного комплексу «700–літній Запорозький дуб» спорудити загальнодоступний центр дитячих розваг: галявину українських національних казок, та сучасно–етнічний дитячий гральний майданчик.

3. Назва організації, що п��дає проектну пропозицію: Всеукраїнська громадська організація «Всеукраїнська ф��дерація «Спас», спільно з громадською організацією «Південно-східний центр соціального партнерства».

 

4. У чому полягає актуальність проектної пропозиції, н�� розв`язання якої конк��етної проблеми її спрямовано: У Запоріжжі проживає близько 800 000 жителів. Це місто є одним з найбільших промислових центрів України. Але не дивлячись на це, в ньому дуже мало уваги приділяється дитячому дозвіллю: п��ацю�� ли��е один дитячий розважальний центр, відвідати який мають змогу лише не більше 10 % дітей, так як його цінова політика неприйнятна для більшості батьків міста, які є рядовими робітниками промислових підприємств з місячним ��оходом 1500–2 000 гривень, і які не мають змоги повести свою дитину (тим більше кількох дітей) у даний розважальний заклад. Крім цього у місті працює 2–3 дитячих кафе з розважальною програмою, орієнтованою на малечу. Але і їх со��і дозволити може далеко не кожна запорізька сім’я.

Не дуже втішною є і ситуа��ія з дитячими гральними майданчиками, більша частина тих, що споруджувалася у радянські часи, вже пішла на металобрухт, а деякі з  тих, що будувалися в останні 3–5 років – не в повній мірі задовольняють потреби та бажання дітей. Тож, лише незначна їх кількість є придатною для безпечного задоволення потреб дитячого д��звілля. А великі міські парки загального користування (їх у Запоріжжі 12, і лише 6 з них обладнані більш–менш нормаль��ими дитячими майданчиками) уж�� давно перетворились на місця, де масово розпиваються спиртні напої та вживаються наркотики, саме тому гуляти ними з дітьми іноді не тільки не зручно, але й небезпечно.

    Отже, проблемою, на розв’язання якої спрямовано проект, є відсутність безпечних зон для масових дитячих розваг у місті Запоріжжі, які були б доступними для біль��ості запорізьких сімей.

 

5. Що конкретно і яким чином передбачається здійснити впродовж терміну реалізації проекту: впродовж терміну реалізації проекту на території історико–культурного комплек��у «700-літній Запорозький Дуб» передбача��ться спорудження:

– галявини українських народних казок;

– сучасно-етнічного дитячого розважального майданчику «Котигорошко».

1. Галявина українських народних казок буде розміщена на земельній ділянці площею приблизно 0,12 г�� між центральним входом до комплексу та церквою, і буде налічувати 23 позиції, які будуть складатися з 30 фігур (солом’яний бич��к, Івасик Телесик та Зміючка Оленка, кривенька качечка, Петро і меч гартованець, Котигорошко, пес Сірко, колобок, пан Коцький, коза–дереза, цап та баран, хитрий півень та лисиця, баба Яга, Кощій Безсмертний, хатинка на курячих ніжках, козак Мамалига, 3 козаки, що грали в футбол та м’яч, турки з татарами, курочка, що несе золоті яйця, Роксолана, царів��а Жаба, лісова Мавка, Змій Горинич). Усі фігури будуть виконані з дерева у натуральний розмір (див. додатки).

    2. Сучасно–етнічній дитячий розважальний майданчик буде розміщено на земельній ділянці площею п��иблизно 0,09 га (між церквою та в’їздом на комплекс, уздовж паркану), і який буде складатися з 2–х дитячих гральних комплексів (з гірками), 3–х барабанів для бігу у вигляді українських діжок, 3–х дитячих національних каруселів, 2–х подвійних гойдалок з верхом, 4–х гойдалок у вигляді балки з кониками,  4–х пісочниць, 6–ти лавок для сидіння дорослих (д��в. додатки).

6. План реалізації проекту:

I – й етап: Інформаційна кампанія.

Термін здійснення: березень 2012 року – листопад 2012 року.

Етап «Інформаційна кампанія» буде проходити паралельно з кожним етапом реаліза��ії проекту . І він передбачає систематич��е оповіщення жителів міста Запоріжжя та Запорізької області про початок та кінець II–го, III–го та IV–го етапів проекту, а також про функціонування центру після його офіційного відкриття через наступні ЗМІ:

– Запорі��ька обласна державна телерадіокомпанія;

– телеканал «МТМ»;

– сайт spas.zp.ua;

– газета «Субота». 

 

II – й етап: Збір коштів для реалізації проекту.

       Термін: березень 2012 року – травень 2012 року.

      Даний етап передбачає звернен��я до суб’єктів підприємн��цької діяльності (виробничі підприємства, торгівельні компанії, з надання послуг); та непідприємницької діяльності             (благодійн�� фонди, донорські організ��ції) з пр��позицією (проханням) виділити кошти для реалізації даного проекту. А також збір благодійних кошті�� буде здійснюватись за допомогою банківського рахунку, що буде відкрито конкре��но під даний проект. Реквізити даного рахунку можна буде дізнатися на сайті spas.zp.ua ( Мен�� «Благодійні проекти»), а також з відеороликів та газет.

III – й етап: виготовлення фігур та елементів дитячого грального майданчику.

Термін: квітень 2012 року – жовтень 2012 року.

Даний етап передбачає виготовлення фігур та елементів дитячого грального майданчику, по мірі залучення коштів. Виготовляти їх буде фізи��на особа, заслужений художник СРСР – Горобець Олександр Тимофійович.

IV – й етап: перевезення та монтажні роботи.

       Термін: серпень 2012 – травень 2013 року.

Даний етап передбачає доставку фігур та дитячого майданчику �� міста Харкова до міста Запоріжжя (історико – культурний комплекс ��700–літній Запорозький дуб» та встановлення їх на відповідних земельних ділянках комплексу. Монтажні та будівельні роботи буде проводити команда Го��обця Олександра Тимофійовича.

V – й ета��: відкриття дитячого розважального центру.

��  ��    Термі��: 1 червня 2013 року.

Етап «Відкриття» являє собою урочистий культурно – масовий захід з перерізанням стрічки за участі «перших персон» м��ста та області; команди, що реалізувала проект; предс��а��ників від благодійних організацій, що долу��илися до реалізації проекту; ЗМІ та усіх бажаючих.

VI – й етап: подача звітності.

        Термін: до 1 вересня 2013 року.

Етап «Подача звітності» передбачає підготовку та подання звітних матеріалів проекту(фінансового та соціального звітів) організаціям, що долучилися до реалізації проекту.

7. Люди які реалізовують проект

Притула Олександр Леонтійович – президент всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнська федерація «Спас», керівник «Дитячо–юнацької школи козацького бойового мистецтва «Спас»,  голова наг��ядової ради громадської організації «Південно–Схі��ний Центр Соціального Партнерства». Три вищі освіти: юридична, технічна, педагогічна. Тренер з козацького бойового мистецтва «Спас». Функції по проекту: залучення коштів, нагляд за ходом реалізації проекту.

Бутенко Роман Вікторович – керівник проекту. Чл��н всеукраїнської громадської ор��анізації «Всеукраїнська федерація «Спас», член наглядової ради громадської організації «Південно–Східний Центр Соціального Партнерства». Освіта вища. Ф��нкції по проекту: залученн�� коштів, реалізація технічної сторони проекту, підготовка соціального звіту.

Сідєльникова Наталія Андріївна – прес–аташе проекту. Член всеукраїнської громадської організації «Всеукраїнська федерація «Спас». Функції по проекту: супровід інформаційної кампанії, відповідальна за церемонію відкриття центру.

Горобець Олександр Тимофійович – заслуж��ний художник СРСР, співавтор і виконавець керамічних арок на станції метро ��Київська» м. Харків, автор і виконавець багаточисленних іконостасів, про��есійний художник та різбляр, досвід роботи в різних робо��ах – 42 роки. Фу��кції по проек��у: розробка дизайну та виготовл��ння фігур галявини казок і дитячо��о розважального майданчику.

Горобець Андрій Ол��ксандрович – співавтор і виконавець багаточисленних іконостасів, професійний художник та різбляр, досвід роботи в різних роботах – 15 років. Функції по проекту: розробка дизайну та виготовлення фігур галявини казок і дитячого розважального майданчику.

Горобець О��ександр Олександрович – співавтор і ��иконавець багаточисленних іконостасів, професійний художник та різбляр, досвід роботи в різних роботах – 7 років. Функції по проекту: розробка дизайну ��а виготовлення фігур галявини казок і дитячого розважального майданчи��у.

8. Результати реалізації проекту

��1.      Інформація про початок, перебіг та результати, що будуть досягнуті після реалізації проекту буде надрукована у не менше ніж 5 газетах За��оріжжя, вийдуть новини на 2 телеканалах міста, прес-релізи будуть розміщені не менше ніж на 2 сайтах (www.gurt.org.ua, та  www.spas.zp.ua). За допомогою цього,  про функціонування історико–культурного комп��ексу «700–літній Запорозький дуб» як осередок активного громадського життя і української національної культури, а також як про майбутнє місце розташування дитячого розважального центру буде про��нформовано не менше 200 тисяч жителів Запоріжжя та Запорізької області.

2.      Задоволення потре��и населення міста Запоріжжя у доступному дитячому дозвіллі.Спорудження галявини украї��ських національних казо�� та дитячого грального майданчик�� дасть змогу дитячій частині населення міста та області цікаво та весело проводити найкращі роки свого життя, а їх батькам – можливість дарувати повноцінний відпочинок своїм дітлахам не вит��ачаючи на це ніяких коштів, адже вхід на галявину казок та дитячий гральний майданчик буде безкоштовним для всіх. В масштабах двох районів міста, між якими розташовується комплекс «700–літній Запорозький дуб» – Ленінського та Хортицького, сумарне населення яких складає близ��ко 350 000 чоловік, його відвідувач��ми може стати не менше 250 000 осіб; в масштабах міста з населенням бл��зько 800 000 жителів – не менше 500 000 ос��б; в масштабах області з населенням більше ніж 2000 000 чоловік – не менше 1000 000 відвідувачів.

3.      Збільшення кількості туристів та відвідувачів комплексу. Враховуючи той факт, що комплекс «700–літній Запорозький дуб» є визначною та дуже відомою історичною пам’яткою не тільки міста Запоріжжя але й України, то бажаючих його відвідати після спорудження вищевказаної інфраструктури стане значно більше.

4.      Збільшення кількості сфер української національної культури на комплексі.Спорудження ��алявини українських національних казок та дитячого грального майданчику, дасть змогу усім відвідувачам комплексу «700–літній Запорозький дуб» окрім вичерпного знайомства з такими сферами укр��їнської національної культури як кухня, фо��ьклор, бойовий звичай, гончарство, вишивка, архітектура та образотворче мистецтво, додатко��о пізнати національне різблярство та світ українських народних казок та національних традицій.   

5.   ��  Можливість використання комплексу у педагогічних цілях. Галявина казок дасть змогу вихователям дитячих садків та вчителям шкіл, за допомогою безкоштовних екскурсій, долучити наших дітей ��о світу української на��одної казки, і цим самим привити любов до українського національного духовного багатства, зробити заняття ще цікавішими т�� легшими для дитячого сприйняття. 

6.      Доступне дозвілля для дітей з малозабезпечених сімей, та дітей сиріт. Загальна доступність галявини казок та грального майданчику подарує да��им категоріям дітей можливість відвідати «казкову країну» у будь–який час, наповнивши їх не просте житт�� новими яскравими барвами та позитивними емоціями.

7.      Підвищення рівня патріотизму серед гостей комплексу.

8.      Залучення дітей та ��ідлітків до читання, і як наслідок – зростання попиту на книжку з українськими народними казками. Відвідання галявини казок позитивно вплине на духовний розвиток кожного, і пробудить бажання взяти до рук книжку з казками і звідти дізнатися долю кожного персонажу, побаченого на галявині казок. Така додаткова увага збо��у читачів дасть додатковий приріст українському національному книжковому видавництву.

9.      Вирішення проблеми дитячого ��озвілля селища Верхня Хортиця. Спорудження галявини казок та дитячого грального майданчику подарує жителям селища Верхня Хортиця, Ленінського району міста Запоріжжя єдине безпечне місце, куд�� вони зможуть приходити зі своєю малечею для того щоб весело погратися і поспілкуватися �� представниками ��воєї вікової групи. На даний момент в селищі існує лише один невеликий гральний майданчик, який може одночасно вмістити лише дуже обмежену кількість бажаючих (до 10 чоловік), що є причиною того, що діти змушені самостійно шукати забави деінде: на дорогах, пустирях та смітниках, наражаючи своє здоров’я та життя на небезпеку та щодня самостійно простояти спокусі пагубних звичок, які щодня зустрічаються дітям на кожному кроці. Внутр��шня інфраструктура комплек��у такі загрози нівелює, ад��е він цілодобово охороняється і на ньому заборонено палити та вживати спиртні напої.

9. Відображення благодійників

            Усі підприє��ства, установи та організації, що долучаться до реалізації проек��у назавжди знайдуть своє відображення на «��анері благодійників». Він матиме розміри 3х1,5 м і буде розміщений перед входом до історико–культурного комплексу «700–��ітній Запорозький дуб» ��а перед входом д�� дитячого грального майданчику «Котигор��шко». Він матиме напис    «З ЛЮБОВ’Ю ДІТЯМ МІСТА ЗАПОРІЖЖЯ ВІД  БЛАГОДІЙНИКІВ:», та нижче буде приведено перелік усіх ти��, кому зараз не байдужа доля наш��х дітей . А також по бажанн��  буде вигравіруване імена чи назви «компаній» меценатів які допомогли втілити в реальні��ть цей проект, безпосередньо на статуях та частинах ігрового майданчика, у вигляді «за пі��тримки ���……»