•  (uk)
2023/06/03
Головна » Науково-методичний

Науково-методичний

В головному діяльність науково-методичної ради підпорядкована вивченню базових основ і закономірностей бойового досвіду людства, що у більш вузькому зрозумінні можливо розглядати, як історично сформований досвід військової справи і бойових мистецтв. У більш широкому розумінні це явище розглядається нами, як сформований людиною комплекс методів і засобів, спрямований на подолання негативних факторів зовнішнього оточеня. Сюди можливо віднести негативний вплив дії певної географічної кліматичної зони існування людини , глобальних катастроф планетарного маштабу, епідемій, соціальних факторів та інш.Науково-дослідницька частина відбувається на базі “Основ теорії військової справи і бойових мистецтв форекс видео уроки”. Попередні результати досліджень дозволили на рівні робочої гіпотези визначити джерела виникнення, просторово-хронологічні параметри і колективного автора створення базових основ бойового досвіду людства. На цій основі визначено чотири головних його головних складових, куди віднесено:

  • Виживання;
  • Ведення рукопашного бою;
  • Захоплення життєвого простору;
  • Єдиноначаліє.

Відносно кожного з цих базових параметрів виконано визначення суті понятійного змісту і простежено генеологію їх виникнення в людському суспільстві від елементарних проявів до базових основ. В результаті науково-дослідницької роботи і проведення наукових конференцій видано три наукових збірки за 2003 – №1, 2006 – №2, 2007 – №3 наукових праць фахівців різних спеціальностей, що підтверджують актуальність вивчення цієї теми. Адже з позиції “Основ теорії військової справи і бойових мистецтв”, вивчення базових основ бойового досвіду людства має загальнолюдське і загальнонаукове значення для багатьох наукових дисциплін, відповідно, має важливе значення для розвитку збройних сил окремих держав і всього людства.
Учні школи козацького бойового мистецтва „Спас” пишуть реферати по історії козацтва. Тренери та викладачі федерації „Спас” займаються науковою роботою та приймають участь в роботі науково-методичної ради.