•  (uk)
2023/06/03
Головна » Концепція «Академії «Спас»

Концепція «Академії «Спас»

Академія «Спас» – громадський навчально-виховний науковий заклад створений спільно Всеукраїнською громадською організацією «Всеукраїнська федерація «Спас» та Запорізьким національним університетом.

Спас – козацький бойовий Звичай українського народу, звичай виховання козака-воїна, патріота України, система воїнських звичаїв і обрядів, система методів виховання фізично і духовно розвиненої людини.

Мета та завдання створення Академії «Спас»:

–         наукове вивчення національного бойового мистецтва «Спас»;

–         підготовка громадських інструкторів з національного бойового мистецтва «Спас» (по всій Україні з видачею дипломів Академії);

–         перепідготовка тренерсько-викладацьких кадрів з українського рукопашу «Спас», підвищення їх кваліфікації;

–         проведення наукових досліджень, проектів щодо вивчення бойової спадщини українського народу;

–         проведення наукових конференцій за тематикою дослідження бойових мистецтв світу;

–         аналіз стану наукових досліджень, наукових розробок у сфері бойових мистецтв в світі;

–         проведення конкурсів, надання почесних звань від Академії адептам національних бойових мистецтв в Україні і в світі;

–         проведення конкурсів наукових робіт, розробок у сфері бойових мистецтв;

–         тощо.

Проект створення Академії «Спас» є унікальним, оскільки в світі таких закладів існують одиниці.

Етапи створення Академії «Спас»:

–         прийняття рішення про створення на науковій раді ЗНУ;

–         прийняття рішення про створення на наукові раді «Всеукраїнської федерації «Спас» (співголова НР ВФ «Спас» – зав. каф. ТМФВ і С ЗНУ проф. Конох А.П.);

–         створення і затвердження положення про Академію «Спас» ( затверджують ректор ЗНУ і президент ВГО «ВФ «Спас»);

–         затвердження ради Академії, робочої групи Академії;

–         створення щорічних планів, програм Академії ( Академія за рахунок того, що є громадстьким закладом є гнучкою структурою в плані функціювання і розвитку діяльності).

Принципи діяльності Академії:

–         Академія не є юридичною особою і створюється на основі Положення;

–         Академія діє на громадських засадах;

–         Академія діє на основі положення, затвердженого засновниками (ЗНУ і Спас);

–         Фінансове забезпечення програм Академії відбувається за рахунок ВГО «ВФ «Спас»;

–         Організаційно-матеріальне забезпечення реалізації програм Академії відбувається спільно ЗНУ і ВГО «ВФ «Спас» за окремими угодами, згідно угоди про співпрацю або за окремими домовленостями між сторонами;

–         Управління Академією здійснюється радою Академії;

–         Очолює раду Академії голова ради Академії «Спас»;

–         Основна діяльність Академії «Спас» з боку ЗНУ здійснюється на базі факультету фізичного виховання ЗНУ (бойові мистецтва, національна фізична культура тощо) та юридичного факультету ЗНУ (Звичаєве право, козацька культура тощо);

–         Для успішного функціювання Академії можуть створюватися тимчасові робочі групи, наукові команди, організаційні комітети та інші структури, потрібні для виконання пректів Академії.

Дана концепція є проектом створення Академії «Спас», можливі доповнення і рекомендації.


I really don’t mean grammar, buy essay at website essaylib but I am talking about the sound of the writing that ought to be written and spoken without a lot of errors.