• (uk)
2023/06/03
Головна » Академія

Академія

Розвиток та поширення на Україні козацького бойового customs writing мистецтва „Спас” потребує великої кількос��і фахівц��в. А так як не один навчальних закладах не ведеться підготовка спеціалістів з козацького бойового мистецтва „Спас”, ц�� спонукало керівництво ВГО Всеукраїнської федерації „Спас” в співпраці з факультетом фізичного виховання Запорізького Націона����ьного Унівситету до створення академії бойових митсецтв „Спас”. Навчання ведеться в заочній формі і розраховано на три роки.
На першому курсі викладається програма �� п��дгото��ки інструкторів зі спортивного рукопашу ”Спас”. В пр��грамі нав��ання:

 • Теорія та методіка в������адення рукопашу „Спас”;
 • бойові коз����цькі танці;
 • бойові козацькі пісні;
 • технічна база рукопашу „Спас”;
 • правила змагань з рукопашу „Спас”;
 • суддівство змагань з рукопашу „Спас”.

  На другому курсі викладається програма з підготовки інс��рукторів з бойовий розділу ���Спас” В програмі навчання:

 • бойовий коза��ький звичай „Спас”;
 • володіння традиційною козацькою зброєю;
 • захист від зброї, обезброювання;
 • психологічна підготовка;
 • мистецтво „Кремень”
 • мистецтво „��ойдка”;
 • виживання в екстримальних умовах;
 • кі��на підготовка;
 • україноз����авство;
 • віськово-патріотичне виховання.

На третьому курсі викладається програма піготов��и керівника о��ередка (школи) козацького бойового мистецтва „Спас”. В програмі навчання:

 • форми організації та ведення ��оботи ��середка (школи);
 • менеджмент організації;
 • школа лідерства;
 • ріторіка, психотехніки впливу;
 • біоенергетіка, робота зі стихіями, розвиток надлюдсь��их здібностей.

Після кожного курсу видається сертифікат, дающий право викладати програму відповідного рівння, по��акінченю диплом і��сруктора з „Козацького бойовог�� мистецтва „Спас”.